top of page
SHE EMPOWERS

SHE EMPOWERS She Empowers is een 3-jarig internationaal project vrouwen wil stimuleren om betrokken te raken bij economische activiteiten. - Inzicht verwerven in de drempels en vorm geven van de training en methodes die She Empowers verder wil inzetten. -

Eco-Manka

ECOMANKA Eco Manka wil games ontwikkelen om milieu en maatschappelijk gerelateerde kwesties aan te kaarten (klimaatverandering, biodiversiteit, dierenrechten, ecotoerisme, bescherming van het culturele habitat en het behoud van gewaardeerde tradities). Het is een nieuw project ontwikkeld door Soul Dreamers. Ze staan momenteel klaar om de eerste pilot te draaien. - Strategie uitwerken, community engagement en community building - * Conservation Change day WE MAKE CHANGE

Alex's Adventure

ALEX'S ADVENTURE Alex's Adventure biedt een breed scala aan diensten om jongeren te informeren over drugs en drugsmisbruik. Ze hebben 's werelds eerste "Build your own ED-Venture" e-learningprogramma ontwikkeld dat is ontworpen om het leven van leerkrachten gemakkelijker te maken en om leerlingen een leuke, veilige en niet-oordelende omgeving te bieden om echt te leren over drugs en de keuzes die we allemaal maken in het leven. - Stakeholders mapping en marketing strategie -

Trico

ERASMUS + TRICO TRICO is een Erasmus+ project waarbij een groep docenten, medewerkers en bedrijfsmentoren op innovatiebezoek gaan naar 9 verschillende Europese landen. Het doel is om te leren van elkaar rond de drie co’s: Co-creatie, Co-opleiderschap en Co-ondernemerschap - Deelnemer met specialisatie in co-creatie, ondernemerschap en adaptief leiderschap -

Cokido

COKIDO Een platform voor ouders die de kinderopvang zelf organiseren in een beurtrolsysteem. - Oprichter en bestuurslid (2019 -2020). Service designer en community builder. Communicatie en marketing -

Business as usual

BUSINESS AS USUAL? Een groep van ervaren organisatiecoaches die bedrijven ondersteunt bij hun heropstart en bij het creëren van een wendbare en veerkrachtige organisatiecultuur en structuur. - Facilitator en procesbegeleider -

PARTONS

PARTONS 2.0 Partons 2.0 is een project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en staat voor participatieve ontwikkeling van de streek. - Ontwikkeling en facilitatie van het traject en de labs + coaching van de projecten. Met alle verzamelde inzichten mee aanzet geven voor de toolkit die op later moment ontwikkeld werd - *Een project van De Stuyverij

logo huis van het kind_witte_achtergrond

HUIS VAN HET KIND OOSTENDE De info over dienstverlening in Oostende is erg niet centraal gebundeld. Huis Van Het Kind Oostende gaf opdracht om een tool ontwikkelen die zowel ouders als doorverwijzers helpt met het vinden van de juiste dienst of de juiste informatie. - Service design (human-centered design). Volledig proces van start tot oplevering - *Een project van De Stuyverij

dreamersunite_de-transformisten_landscap

HET GROTE REPAREERONDERZOEK Met Het Grote Repareeronderzoek bracht Netwerk Bewust Verbruiken (de Transformisten) de knelpunten en drempels in kaart die je als gebruiker ervaart wanneer je iets wil (laten) repareren. - Co-creatie traject en oplevering - *Een project van De Stuyverij

NEXT LAB

NEXT LAB Next Lab is dé plek om mee het verschil te maken. Het lab een heuse speeltuin waar je als bezoeker spelenderwijs kennismaakt met meer dan tien innovaties, van idee tot organisatie. Betrokkenheid: - Begeleiding van de innovatoren, in co-creatie vormgeving van Next lab en facilitatie op de dag zelf - *Een project van De Stuyverij

ARC DE TRIOMPHE

ARC DE TRIOMPHE Arc de Triomphe is een project van De Stuyverij in co-creatie met verschillende organisaties in Kortrijk. In de Arc kan je cadeautjes stoppen en het geluk van geven ervaren. - Vormgeven en faciliteren van de co-creatie, projectcoördinatie, communicatie sociale media - *Een project van De Stuyverij

Families_Share

FAMILIES SHARE Families_Share biedt een bottom-up oplossing voor het evenwicht tussen werk en privé door gezinnen te ondersteunen met kinderopvang, ouderschapsadvies en naschoolse activiteiten. Cokido nam deel als 1 van de citylabs. - Project management, community management en ontwikkeling applicatie - *Een project van De Stuyverij

WIJK D' ACHTE

WIJK D'ACHTE Wijk D'achte is een burgerinitiatief die aan de slag ging met een gedeelde strandcabine. Dit werd vormgegeven door co-creatie. - Opstart traject en opvolging co-creatie - *Een project van Together We Coop

bottom of page