top of page
komma.png

"Zelfsturend werken implementeren in je organisatie klinkt eenvoudig, maar is het niet. Check The Process was de gedroomde partner om structuren en de manier waarop beslissingen tot stand komen tegen het licht te houden én te verbeteren".

- Karel | Mediabrands -

Wat is procesbegeleiding 

Een procesbegeleider is een interne of externe deskundige die in een rol van expert, partner of begeleider omvangrijke en ingewikkelde processen (op het vlak van organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit, cultuur, …) helpt begeleiden. Check The Process heeft de nodige expertise opgebouwd om zowel lange als korte trajecten te begeleiden. Dit kan gaan van diepgaande hervormingen, complexe samenwerkingstrajecten tot begeleiding voor lokale besturen die met participatie aan de slag willen. We faciliteren de dialogen tussen diverse betrokkenen, creëren ruimte voor innovatief denken en begeleiden stap voor stap de opmaak van een actieplan die inspeelt op jullie noden. Zo komen we samen tot duurzame verandertrajecten en gedragen oplossingen. Check The Process gelooft in de kracht van co-creatie en participatie. We werken dus met methodes die alle betrokkenen ten volle engageren.

Waarom wij?

Een procesbegeleider heeft een grote meerwaarde net omdat deze persoon buiten de organisatie staat. Ze krijgen de kans om neutraal naar het groter geheel te kijken en te ontdekken waar er verbetering nodig is. Ze komen niet vast te zitten in dagdagelijkse frustraties en houden een open blik op de uiteindelijke doelstelling. Check The Process analyseert haarfijn wat de problemen zijn en zet deze samen met jullie om naar duurzame verandering. Verwacht dus geen standaard antwoord, daar doen we niet aan mee. Onze procesbegeleiding is een onderzoek naar jullie noden om deze samen te behandelen en echt te kijken wat wel werkt en wat niet. We hebben kennis van zaken maar bekijken elke nieuwe opdracht met dezelfde nieuwsgierigheid en leergierigheid al was het de eerste keer. We helpen je bij het voorkomen van misverstanden die uiteindelijk altijd eindigen in vertragingen, kosten en conflicten. Zit je met een uitdaging? Wij staan klaar om deze te helpen aanpakken. Wil je duurzame samenwerkingen opzetten? Wij zetten participatie trajecten en co-creatie trajecten op om deze verbanden te ontwikkelen zodat ze nog lang na onze passage stand blijven houden.

Wanneer Bel je ons?

Enkele concrete voorbeelden van hulpvragen waar wij je mee kunnen helpen:

 • Je wil met een grote groep samenwerken en een duurzaam resultaat neerzetten.

 • Je plant een brainstorm met je team om nieuwe ideeën te generen en wil een onafhankelijke derde die dit begeleidt zodat je zelf ook kan deelnemen.

 • Je wil je doelgroep bevragen via een focusgroep

 • Je wil je dienstverlening verbeteren en wil je doelgroep mee betrekken.

 • Je wil met alle belanghebbenden in een participatief traject stappen.

 • Je werkt met een groep met heel diverse achtergronden.

 • Je wenst als leidinggevende een neutrale derde in te schakelen die de focus kan houden op het eigenlijke doel en niet verwikkeld geraakt in de dagdagelijkse kleine taken.

 • Je wil met je projectteam een actieplan opzetten.

 • De standpunten tijdens bepaalde discussies liggen te ver uit elkaar.

 • Je zit in transitie en wil met je team de missie en visie van je strategie bepalen.

 • Je wenst duurzame beslissingen te nemen die op lange termijn werken.

 • Het probleem waar jullie mee aan de slag gaan is te complex.

bottom of page